Cty cứu đữ liệu Đất Việt, có nhận cứu tận nơi ?

Việc cứu dữ liệu rất khó khăn, tình trạng hư từng thiết bị đòi hỏi thời gian khác nhau.
 
Cứu dữ liệu đòi hỏi phải có máy móc chuyên dụng nên khách hàng cần mang thiết bị đến cty.
 
Sau khi công ty kiểm tra xong mới gọi báo kết quả (cứu được hay không cứu được) cho khách hàng. Cũng có thể báo ngay lúc khách hàng đưa, nhưng tùy mỗi trường hợp hư của ổ cứng mà thời gian có thể kéo dài.