Cáp SAS SFF-8484 to SFF-8484

Mã sản phẩm: sv04
Giá : 750.000 đ

P/N 361316-014 cáp chính hãng của HP Dài 55cm

Mô tả sản phẩm