Card chuyển ổ cứng Ata laptop 2.5" ra Ata 3.5"

Mã sản phẩm: card06
Giá : 70.000 đ

Card chuyển ổ cứng Ata laptop 2.5" ra Ata 3.5". (loại tốt)

Mô tả sản phẩm