Card chuyển ổ cứng Ata laptop 2.5" ra Ata 3.5"

Mã sản phẩm: card05
Giá : 800.000 đ

Mô tả sản phẩm