Card chuyển SSD MSATA => SATA

Mã sản phẩm: card02
Giá : 1.500.000 đ

Mô tả sản phẩm

Card chuyển SSD MSATA => SATA.

HÀNG CHUYÊN NGHIỆP CHO CỨU DỮ LIỆU