Các trường hợp ổ cứng không được bảo hành ?

Theo quy định của Seagate, các trường hợp cháy nổ, trầy xước bề mặt hay 2 bên hông, rỉ sét, ẩm mốc, bể cáp nhựa, gãy ốc, serial board không trùng... sẽ không được bảo hành

Burnt component proximity to power connector . CHÁY NỔ

Burnt connector. CHÁY CÁP

Chipped or broken. SỨT MẺ hay BỊ HỎNG

 

 

Missing pins. THIẾU hay GÃY KẾT NỐI

Rusty and corroded. GỈ SÉT hay ĂN MÒN

Damaged. BỊ HƯ HỎNG, BỂ, GÃY 1 CHÂN HAY NHIỀU CHÂN

Damaged mounting screw hole. HƯ HỎNG hay TUÔN GAI LỔ BẮT VÍT


Dented baseplate. CONG VÊNH BIẾN DẠNG, RƠI RỚT

Dents in casing. VỎ BỊ MÓP, BỊ LỰC TÁC ĐỘNG, BIẾN DẠNG

Erased label. MỜ TEM

Erased label. SERIAL KHÔNG NHẬN DẠNG


Label with wrong information. THÔNG TIN NHÃN MÁC SAI

Counterfeit ancillary labels. GIẢ MẠO NHÃN MÁC

Missing component. MẤT CHÍP


Pried open casing. BỊ MỞ VỎ

Screw stuck. GÃY ỐC

Heavy scratches. TRẦY XƯỚC HAI BÊN HÔNG

Heavy scratches on case. TRẦY XƯỚC BỀ MẶT

 

No ESD bag or SeaShell, wrong box. KHÔNG BAO ESD hoặc Seashell, SAI HỘP

 

Too many drives in a box with not enough drive protection. QUÁ NHIỀU Ổ ĐĨA BẢO QUẢN KHÔNG ĐÚNG CÁCH