Sau khi dữ liệu cứu được, tôi lưu data vào đâu?

Đất Việt sẽ gọi thông báo kết quả cho bạn.
  • Nếu HDD của bạn còn sửa lại được, chúng tôi sẽ chép dữ liệu vào HDD của bạn và trả cho bạn miễn phí.
  • Bảo mật tuyệt đối nội dung thông tin.
  • Dữ liệu sẽ được chép ra ổ cứng khác (do quý khách cung cấp, hoặc Đất Việt sẽ đổi 1 ổ cứng khác tùy trường hợp) hoặc copy ra CD, DVD (dung lượng10Gb trở xuống) miễn phí.
  • Dữ liệu sẽ được bảo đảm trong vòng 05 ngày sau khi quý khách lấy dữ liệu (tránh trường hợp rủi ro khi quý khách làm mất lại).