01/2010 Cứu dữ liệu cho A.An 012860xxxxxx Trung tâm trẻ mồ côi Q Bình Thạnh HDD 40G laptop Hitachi

01/2010 Cứu dữ liệu cho A.An 012860xxxxxx Trung tâm trẻ mồ côi Q Bình Thạnh HDD 40G laptop Hitachi. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu đã được khôi phục.