05/2011 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250G chết cơ cho cty Đóng và Sửa tàu Hải Minh 1042 Huỳnh Tấn Phát

05/2011 khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 250G chết cơ cho cty Đóng và Sửa tàu Hải Minh 1042 Huỳnh Tấn Phát. cuudulieu.com đã cứu thành công toàn bộ cho công ty trong 1 ngày can thiệp.