07/2011 Khôi phục dữ liệu toàn bộ cho Văn Phòng Đại Diện CCM P51, 6 Phùng Khác Khoan, Q1, HCM ổ cứng Hitachi 82Gb không nhận trong bios

07/2011 Khôi phục dữ liệu toàn bộ cho Văn Phòng Đại Diện CCM P51, 6 Phùng Khác Khoan, Q1, HCM ổ cứng Hitachi 82Gb không nhận trong bios. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu của cty đã được khôi phục.