09/2009 Cứu dữ liệu thành công cho A.Phúc 09375xxxxxx HDD 20G Hitachi laptop bad nặng

Cứu dữ liệu thành công cho A.Phúc 093750xxxxx HDD 20G Hitachi laptop bad nặng. Chúng tôi đa can thiệp khôi phục dữ liệu thành công.