11/2010 trung tâm đã cứu dữ liệu cho A.Âu 0963686xxx ổ cứng hitachi 80G Ata laptop gõ mạnh, và được cty hỗ trợ đổi cho 1 hdd 160G khác

11/2010 trung tâm đã cứu dữ liệu cho A.Âu 0963686xxx ổ cứng hitachi 80G Ata laptop gõ mạnh và được cty hỗ trợ đổi cho 1 hdd 160G khác. Chúng tôi đa can thiệp cứu dữ liệu thành công, toàn bộ dữ liệu của A đã được khôi phục và được cty hỗ trợ đổi cho Anh 1 HDD 160G sata khác.