Cứu dữ liệu Linux, MacOschuyen nghiepCứu dữ liệu

About CuuDuLieu.com

With over 10 years experience in data recovery and customers’ demands to be brought a prestige place of the large customers, Dat Viet provider services in recovering lost data on all storage devices by fire, crashing landing, accidental deletion, wrong Ghost, rewriting ...  

Cam kết bảo mật thông tin dữ liệu

- www.cuudulieu.com là công ty cung cấp dịch vụ cứu dữ liệu bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng. - www.cuudulieu.com cam kết chỉ cung cấp thông tin giới hạn cho nhân viên nào cần thiết phải biết và phải báo cho những người này về thỏa ước này cũng như việc áp dụng thỏa ước này đối với họ. - Chúng tôi bảo mật các thông tin được bàn giao hết sức kín đáo và không sử dụng vào mục đích nào khác ngoài việc đáp ứng vào nhu cầu công việc đã thỏa thuận. - Cam kết này được điều chỉnh và chi phối bởi luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.