Cứu dữ liệu Linux, MacOschuyen nghiepCứu dữ liệu

Thu mua

Thu mua tất cả các thiết bị vi tính hư cũ

Dữ liệu có chắc chắn phục hồi được?

Dữ liệu có chắc chắn phục hồi được?

Quý khách thường đặt câu hỏi như trên. Công ty xin nói rõ “dữ liệu trong nhiều trường hợp đều có thể khôi phục lại”. Tuy nhiên, khi chúng tôi chưa kiểm tra ổ cứng cần cứu của quý khách với thiết bị chuyên dụng… thì chưa biết chắc chắn bao nhiêu % dữ liệu được cứu. Một số trường hợp ổ cứng hư hỏng mà mọi máy móc và kỹ thuật phải chịu thua do thao tác không đúng của quý khách, lỗi vật lý, ghi đè quá nhiều lần…   Một số nơi tự đánh bóng mình bằng cách rao: chắc chắn cứu được mọi trường hợp, in cây thư mục của bạn...hay những kỹ thuật nghe lạ lẫm, tính phí theo mb cực rẻ: bạn có tin? mà đơn giản đây chỉ là một cách quảng cáo. Chúng tôi chỉ có thể nói "khả năng thành công trong khôi phục dữ liệu là khá cao khi bạn đến Đất Việt" với chi phí rõ ràng ràng ngay từ đầu.