Ghi đè là gì? Ghi đè là một thuật ngữ phổ biến trong công nghệ thông tin, được sử dụng để chỉ việc thay thế thông tin hiện có bằng thông tin mới. Có hai cách ghi đè phổ biến là ghi đè văn bản và ghi đè file.

Ghi đè dữ liệu là gì?

Ghi đè dữ liệu là quá trình ghi dữ liệu mới lên vị trí của dữ liệu cũ. Khi dữ liệu mới được ghi đè, dữ liệu cũ sẽ bị xóa hoàn toàn.

ghi đè dữ liệu là gì

Ghi đè dữ liệu có thể xảy ra theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Xóa dữ liệu và tạo dữ liệu mới trên cùng vị trí.
 • Ghi đè dữ liệu bằng cách sao chép và dán dữ liệu mới lên vị trí của dữ liệu cũ.
 • Ghi đè dữ liệu bằng cách tạo một file mới trên cùng vị trí của file cũ.

Ghi đè dữ liệu có thể dẫn đến mất dữ liệu nếu dữ liệu cũ không được sao lưu trước khi bị ghi đè.

Ví dụ, nếu bạn xóa một file văn bản và sau đó tạo một file văn bản mới trên cùng vị trí, thì file văn bản mới sẽ ghi đè lên file văn bản cũ. Nếu bạn không sao lưu file văn bản cũ trước khi xóa, thì file văn bản cũ sẽ bị mất vĩnh viễn.

Ghi đè dữ liệu cũng có thể xảy ra do lỗi phần mềm hoặc phần cứng. Ví dụ, nếu hệ điều hành của bạn bị lỗi, thì nó có thể ghi đè dữ liệu trên ổ cứng của bạn.

Để giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu do ghi đè, bạn nên sao lưu dữ liệu của mình thường xuyên. Bạn cũng nên tránh xóa dữ liệu mà không sao lưu trước.

Ví dụ: bạn có một file văn bản có tên “tên-file.docx” với nội dung “Nội dung file cũ”. Bạn mở file này và nhập thêm nội dung mới “Nội dung file mới”. Sau đó, bạn lưu file lại. Lúc này, nội dung file cũ sẽ bị thay thế hoàn toàn bằng nội dung file mới.

Cách ghi đè dữ liệu

ghi đè lên file có sẵn là gì

Cách ghi đè dữ liệu phụ thuộc vào loại dữ liệu và ứng dụng bạn đang sử dụng.

 • Ghi đè dữ liệu văn bản

Để ghi đè dữ liệu văn bản, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau:

 • Ctrl + N: Tạo một file văn bản mới.
 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ nội dung của file văn bản.
 • Ctrl + X: Cắt toàn bộ nội dung đã chọn.
 • Ctrl + V: Dán nội dung mới vào vị trí đã chọn.
 • Ghi đè dữ liệu hình ảnh

Để ghi đè dữ liệu hình ảnh, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau:

 • Ctrl + N: Tạo một file hình ảnh mới.
 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ nội dung của file hình ảnh.
 • Delete: Xóa toàn bộ nội dung đã chọn.
 • Paste: Dán nội dung mới vào vị trí đã chọn.
 • Ghi đè dữ liệu cơ sở dữ liệu

Để ghi đè dữ liệu cơ sở dữ liệu, bạn cần sử dụng các lệnh SQL cụ thể.

Ví dụ: để ghi đè dữ liệu tron java của một bản ghi trong bảng “customers”, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

 • UPDATE customers
 • SET name = ‘Tên mới’,
 • email = ’email-moi’
 • WHERE id = 1;

Sử dụng phần mềm cứu dữ liệu ghi đè hiệu quả nhấp vào liên kết

Lưu ý khi ghi đè dữ liệu

Khi ghi đè dữ liệu, cần lưu ý những điều sau để tránh làm mất dữ liệu quan trọng:

 1. Chỉ ghi đè dữ liệu khi chắc chắn không cần sử dụng dữ liệu cũ nữa.
 2. Trước khi ghi đè dữ liệu, hãy sao lưu dữ liệu quan trọng sang một ổ đĩa hoặc thiết bị lưu trữ khác.
 3. Nếu không chắc chắn dữ liệu cũ có cần thiết hay không, hãy sử dụng tính năng “xem trước” để kiểm tra trước khi ghi đè.
 4. Nếu dữ liệu cũ cần thiết, hãy sử dụng phần mềm khôi phục dữ liệu để khôi phục dữ liệu sau khi ghi đè.

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể khi ghi đè dữ liệu trên ổ cứng máy tính:

 • Không ghi đè dữ liệu trên phân vùng đang hoạt động. Phân vùng đang hoạt động là phân vùng chứa hệ điều hành và các chương trình đang chạy. Ghi đè dữ liệu trên phân vùng này có thể làm hỏng hệ điều hành và các chương trình đang chạy.
 • Không ghi đè dữ liệu trên phân vùng đã được định dạng. Định dạng phân vùng sẽ xóa tất cả dữ liệu trên phân vùng đó. Ghi đè dữ liệu trên phân vùng đã được định dạng sẽ không thể khôi phục được dữ liệu cũ.
 • Không ghi đè dữ liệu trên phân vùng đã bị hư hỏng. Phân vùng bị hư hỏng có thể dẫn đến mất dữ liệu. Ghi đè dữ liệu trên phân vùng bị hư hỏng có thể làm hỏng dữ liệu cũ hơn nữa.
 • Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, tốt nhất là nên sử dụng phần mềm sao lưu dữ liệu định kỳ. Phần mềm sao lưu dữ liệu sẽ giúp bạn sao lưu dữ liệu quan trọng sang một ổ đĩa hoặc thiết bị lưu trữ khác. Trong trường hợp dữ liệu bị mất hoặc bị ghi đè, bạn có thể khôi phục dữ liệu từ bản sao lưu.

Bài viết trên cũng đã giải đáp cho bạn thắc mắc câu hỏi: Ghi đè là gì?. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những điều cần thiết khi ghi đè dữ liệu để tránh mất dữ liệu.

Đánh giá bài viết này